๙ (ก้าว) นี้...เพื่อพ่อ ณ ศว.รังสิต

ศว.รังสิต ร่วมจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่ ๙ “๙ (ก้าว) นี้..เพื่อพ่อ” ระหว่างวันที่ ๑๗-๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ กิจกรรม ๙ วัน ที่สามารถชมท้องฟ้าจำลอง ชมนิทรรศการ ทำกิจกรรมวิทยาศาสตร์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ได้ที่ ศว.รังสิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2560