ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ เชิญชวนร่วมกิจกรรม “๙ (ก้าว)นี้...เพื่อพ่อ” ร่วมน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณพ่อหลวงแห่งปวงชนชาวไทย ฟรี ๙ วันเต็ม

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา เชิญชวนนักเรียน นักศึกษา และประชาชนร่วมกิจกรรม “๙ (ก้าว)นี้...เพื่อพ่อ” เพื่อแสดงความอาลัย ถวายเป็นพระราชกุศล และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

นางตติยา ใจบุญ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเผยแพร่ทางการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา เปิดเผยถึงโครงการ “๙ (ก้าว) นี้...เพื่อพ่อ” ซึ่งมีกำหนดจัดกิจกรรมระหว่าง วันที่ ๑๗ – ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) โดยจัดกิจกรรมให้บริการด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ เปิดให้เข้าชมท้องฟ้าจำลอง และชมนิทรรศการต่าง ๆ ภายในศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา และเป็นการเปิดให้บริการประชาชน โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายตลอดช่วงเวลา ๙ วัน อย่างต่อเนื่อง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พร้อมแสดงความความอาลัย และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ซึ่งประชาชนจะได้รับความรู้จากกิจกรรมต่าง ๆ และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

นางตติยา กล่าวเพิ่มเติมว่า นักเรียน นักศึกษา และประชาชนที่สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการวิทยาศาสตร์ ๓ อาคาร (อาคารพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ อาคารโลกใต้น้ำ และอาคารธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) เปิดให้ชมการแสดงท้องฟ้าจำลองในรอบประชาชน จำนวน ๓ รอบ/ วัน (รอบ ๑๑.๐๐ น./รอบ ๑๔.๐๐ น./รอบ ๑๕.๐๐ น.) ซึ่งจะเพิ่มรอบการแสดงท้องฟ้าจำลองเป็น ๖ รอบ ในวันเสาร์และวันอาทิตย์ ให้บริการประชาชนได้รอบละ ๒๘๐ ที่นั่ง นอกจากนี้ ประชาชนยังสามารถเข้ารับบริการและร่วมกิจกรรมด้านสุขภาพ ณ ศูนย์บริการวิทยาศาสตร์ อาคาร ๖ ได้แก่ การตรวจสุขภาพ การทดสอบสมรรถภาพทางกาย กิจกรรมปีนหน้าผาจำลองและโรยตัวข้ามสระน้ำ และรับความรู้จากกิจ

กรรม APPS for Healthy Life ประชาชนสามารถติดต่อขอรับบัตรเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ได้ที่ห้องจำหน่ายบัตร ด้านหน้าอาคารพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ทั้งนี้ ในวันจันทร์ที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา จะเปิดให้บริการเป็นพิเศษในโอกาสนี้ด้วย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. ๐ ๒๓๙๑ ๐๕๔๔ และ ๐ ๒๓๙๒ ๑๗๗๓ ทั้งนี้ นายกฤตชัย  อรุณรัตน์ เลขาธิการ กศน. ยังมอบหมายให้ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ๑๘ แห่งทั่วประเทศ เปิดให้บริการแก่ประชาชนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายในช่วงเวลาดังกล่าวด้วย

ปชส. ศว./ข่าว

10398946 1134175346634964 183584082276729010 n

 

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2560