กฟผ. นำทีมนักศึกษ กศน. เปิดประสบการณ์การเรียนรู้ด้านพลังงานภายในประเทศ

กฟผ. นำทีมนักศึกษ กศน. เปิดประสบการณ์การเรียนรู้ด้านพลังงานภายในประเทศ

นางตติยา ใจบุญ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเผยแพร่ทางการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ได้เปิดเผยถึงการศึกษาดูงานด้านพลังงานภายในประเทศสำหรับนักศึกษา กศน. ซึ่งได้รับการสนับสนุนอย่างเป็นทางการจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยว่า ตามที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ได้จัดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษา กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ด้านการใช้และการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน เมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา และได้ทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง และรองชนะเลิศอันดับสอง จากการประกวดฯ มาร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานด้านพลังงานภายในประเทศ ระหว่างวันที่ 2 - 7 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ซึ่งได้รับการสนับสนุนอย่างเป็นทางการจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ฝ่ายบริหารงานวิศวกรรมโรงไฟฟ้าและพลังงานนิวเคลียร์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ในการนำทีมนักศึกษา กศน. ที่ได้รับรางวัลจากการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษา กศน. ดังกล่าว และบุคลากรกลุ่มศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา เข้าศึกษาดูงาน ณ โรงไฟฟ้าเขื่อนภูมิพล จ.ตาก และโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จ.ลําปาง เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องด้านพลังงานไฟฟ้า ถือเป็นโอกาสอันดีที่นักศึกษา กศน. และบุคลากรของกลุ่มศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา จะได้รับความรู้ และเกิดความเข้าใจที่ถูกต้องด้านพลังงานไฟฟ้า ผ่านการศึกษาดูงานจากสถานที่จริง ซึ่งจะทำให้นักศึกษาสามารถนำความรู้ที่ได้รับในครังนี้ ไปปรับใช้เพื่อพัฒนาผลงานของตน สำหรับการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษา กศน. ระดับประเทศ ด้านการใช้และการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน ที่จะจัดให้มีขึ้นในปีต่อ ๆ ไป

นางตติยา กล่าวเพิ่มเติมว่า ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ในสังกัดสำนักงาน กศน. ได้จัดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษา กศน. ระดับประเทศ ด้านการใช้และการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะจัดในช่วงงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ  โดยในแต่ละปีจะมีทีมนักศึกษา กศน. ที่ผ่านการคัดเลือกระดับพื้นที่ จากศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัด 18 แห่ง มาร่วมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ฯ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา และในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่ผ่าน ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ได้รับการสนับสนุนจาก กฟผ. ด้วยดีเสมอมาเช่นกัน

    ปชส.ศว./ ข่าว

p1113                                                                                                      

p1112

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2560