Black Ribbon

คณะเจ้าหน้าที่อาวุโสจากกระทรวงศึกษาธิการ บังคลาเทศ เยี่ยมชมศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ)

นางตติยา ใจบุญ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเผยแพร่ทางการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา  ต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่อาวุโสจากหน่วยงานกระทรวงศึกษาธิการ ประเทศบังคลาเทศ ซึ่งได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) เมื่อเร็วๆ นี้

นางตติยา ใจบุญ เปิดเผยว่า ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ได้รับการประสานงานจากหน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ในการนำคณะเจ้าหน้าที่อาวุโสจากหน่วยงานกระทรวงศึกษาธิการ ประเทศบังคลาเทศ ที่เดินทางมาเข้าร่วมงานสัมมนาสัญจร ในหัวข้อ "Secondary Education System and Best Practice In Thailand" ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงทพ) ในวันและเวลาดังกล่าว โดยจัดการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น และตอบข้อซักถามระหว่างกัน ในหัวข้อบทบาทและความรับผิดชอบขององค์กร เทคโนโลยีการสอนสมัยใหม่ และนโยบายการศึกษา และนำชมคณะฯ เยี่ยมชมนิทรรศการภายในอาคารพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และเยี่ยมชมนิทรรศการพร้อมชมการแสดงท้องฟ้าจำลองที่อาคารท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ

ปชส.ศว./ ข่าว

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 17 ตุลาคม 2560