Science Camp @ RSCE

นายสุชีพ สุนทรศร ผู้อำนวยการ ศว.รังสิต เป็นประธานในพิธีเปิดค่ายวิทยาศาสตร์ ให้กับนักเรียน ร.ร.มารีวิทยา จ.ปราจีนบุรี วันที่ 7-8 กันยายน 2560 มีการเรียนรู้วิทยาศาสตร์มากมายให้นักเรียนได้สนุกกับกิจกรรมสิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์ กิจกรรมการแสดงทางวิทยาศาสตร์ และสนุกกับการเรียนรู้ดาราศาสตร์ภายในท้องฟ้าจำลอง

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2560