การอบรมวิชาชีพด้านเทคโนโลยีพลังงานทดแทนแก่ครู กศน. ณ ศว.รังสิต

ศว.รังสิต ร่วมกับ กระทรวงพลังงาน จัดการอบรมวิชาชีพด้านเทคโนโลยีพลังงานทดแทนแก่ครู กศน. ระหว่างวันที่ ๕-๖ กันยายน ๒๕๖๐ ณ ศว.รังสิต ภายใต้โครงการสร้างกระบวนการคิดในการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนและพัฒนาวิชาชีพด้านพลังงานแก่ประชาชน (Energy for Life) เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพลังงานทดแทน สามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวัน

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2560