ศว.ลำปาง จัดค่ายวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษา

วันที่ 1 กันยายน 2560 นางสาวมลิสา เนตรสว่าง รองผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง กล่าวต้อนรับและเปิดค่าย "สนุกคิดส์กับวิทยาศาสตร์" แกนักเรียนโรงเรียนปงสนุก อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 226 คน โดยได้เข้าเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ผ่านกิจกรรมสนุกสนานบริการประทับใจ ให้นักเรียนได้คิดวางแผน ลงมือปฏิบัติด้วยตนเองทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม นักเรียนสนุกสนานเพลิดเพลินกับกิจกรรม ประกอบด้วย ต่อหลอด ครอบครัวดวงอาทิตย์ เรือบรรทุกน้ำ และจรวดทะยานฟ้า

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2560