ศว.ลำปาง จับมือ สสส.จัดประกวดสื่อสร้างสรรค์

วันที่ 30 สิงหาคม 2560 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง ในนามศูนย์เรียนรู้สุขภาวะสุขภาพ ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดการประกวดสื่อสร้างสรรค์ หัวข้อ รู้ทันภัยแอลกอฮอล์ โดยมีนักเรียนในจังหวัดลำปางร่วมประกวด 8 ทีม พร้อมกันนี้ได้นำนิทรรศการ "รู้ทันภัยแอลกอฮอล์" มาให้ความรู้ระหว่างวันที่ 1-31 สิงหาคม 2560 เพื่อให้ชาวลำปางได้รับรู้ถึงโทษภัยแอลกอฮอล์
ผลการประกวดปรากฏว่า
รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ทีมพิพิมพ์ทัย
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 โรงเรียนบุญวาทวิทยาลัย ทีม Free From L
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 โรงเรียนเวียงมอกวิทยา ทีม Wonderful
ขอแสดงความยินดีกับทีมที่ได้รับรางวัล และเป็นกำลังใจให้ทุกทีม เพื่อไปพัฒนาผลงานต่อไป

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2560