ศว.ลำปาง ร่วมสัมมนา THE NEW ERA OF DIGITAL FOR BUSINESS SOLUTION.


วันที่ 30 สิงหาคม 2560 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง
ร่วมสัมมนา THE NEW ERA OF DIGITAL FOR BUSINESS SOLUTION. ณ โรงแรมแกรนด์วิว เชียงใหม่ ซึ่งมีโปรแกรมที่พัฒนาความรู้ด้วยเทคโนโลยีด้านดิจิตอล ให้สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานภายในหน่วยงานให้ก้าวทันยุคสมัยและตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้บริการให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ใช้บริการสูงสุด

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2560