ศว.ลำปาง เคลื่อนที่จัดค่ายนอกสถานที่


วันที่ 29 สิงหาคม 2560 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง จัดค่ายวิทยาศาสตร์นอกสถานที่ให้แก่นักเรียนโรงเรียนอนุบาลแม่พริก (สุนันทสังฆประสิทธิ์) เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-6 จำนวน 69 คน โดยมีนายสมคิด มาหล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลแม่พริก เป็นประธานเปิดค่าย กิจกรรมภายในค่ายจะฝึกฝนและให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย พรานล่าเหยื่อ ดอกไม้สีสันที่สวยงาม สัมผัสพิศวง และจรวดทะยานฟ้า นักเรียนสนุกสนานเพลิดเพลินและยังเกิดความภาคภูมิใจในผลงาน ตลอดจนสามารถนำไปใช้ในการเรียนได้

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2560