ศว.ลำปาง เดินหน้าเข้าชุมชนจับมือ Gistda

ระหว่างวันที่ 23-27 สิงหาคม 2560 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง รุกเข้าพื้นที่ตามโครงการ "ศูนย์วิทย์ใกล้ชิดชุมชน" นอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือจาก สำนักงานพัฒนาภูมิสารสนเทศอวกาศ (องค์กรมหาชน) หรือ Gisda เพื่อนำความรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ประยุกต์ใช้และให้ความรู้กับคนในชุมชนบ้านสบผาหลวง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ และร่วมสร้างประปาภูเขาเพื่อการบริโภค เป็นการร่วมมือร่วมใจใส่ใจสังคม เพื่อเอื้อประโยชน์สูงสุดแก่คนในชุมชน

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2560