ศว.ลำปาง นำตัวแทนที่ชนะเลิศการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ แข่งขันต่อในระดับประเทศ

วันที่ 24-25 สิงหาคม 2560 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง นำตัวแทนที่ชนะเลิศการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ แข่งขันต่อในระดับประเทศ โดยมีตัวแทนนักเรียนจากศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาทั่วประเทศส่งเข้าประกวด 
ผลการประกวด science show ระดับประเทศ ปรากฏว่า
ระดับประถมศึกษา
รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนนานกหงส์เสรีมีชัย 
ตัวแทน จาก ศว.ขอนแก่น 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 โรงเรียนพวงคราม 
ตัวแทน จาก ศว.สระแก้ว 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 โรงเรียนวัดมหาดไทย 
ตัวแทน จาก ศว.อยุธยา 
สำหรับ โรงเรียนไตรภพวิทยา ตัวแทน จาก ศว.ลำปาง ได้รับรางวัลชมเชย
ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา ตัวแทน จาก ศว.อยุธยา 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 โรงเรียนคลองขลุงราษฏร์รังสรรค์ 
ตัวแทน จาก ศว.นครสวรรค์ 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 โรงเรียนธงธานี 
ตัวแทน จาก ศว.ร้อยเอ็ด 
สำหรับ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ตัวแทน จาก ศว.ลำปาง ได้รางวัลชมเชย
ขอแสดงความยินดีกับทีมที่ชนะเลิศและได้รับรางวัล และขอเป็นกำลังใจให้กับทุกทีมเพื่อนำประสบการณ์ไปปรับใช้พัฒนาความรู้ในครั้งต่อไป

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2560