ศว.ลำปาง ร่วมประชุมประสานแผนกลุ่มศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา


ระหว่างวันที่ 24-25 สิงหาคม 2560 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปางร่วมประชุมประสานแผนกลุ่มศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจร่วมกันในการดำเนินการแผนการดำเนินงานกลุ่มศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ให้สามารถปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกัน ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2560