ศว.ลำปาง จัดค่าย "สนุกคิดส์กับวิทยาศาสตร์" รร.วิชชานารีลำปาง จ.ลำปาง

วันที่ 8 กันยายน 2560 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง จัดค่ายวิทยาศาสตร์ให้แก่นักเรียนโรงเรียนวิชชานารีลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 120 คน โดยได้เรียนรู้ความรู้ผ่านกิจกรรมบูรณาการกับฐานการเรียนรู้ ประกอบด้วยครอบครัวดวงอาทิตย์ พรานล่าเหยื่อ สิงเล็กๆที่เรียกว่าแมลง และจรวดทะยานฟ้า นักเรียนสนุกสนานและเพลิดเพลินเป็นอย่างมากซึ่งสามารถนำไปใช้ในการเรียนการสอนและในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี นักเรียนได้คิด วางแผนและลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง เกิดความภูมิใจในผลงาน

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2560