ศว.ลำปาง จัดค่าย "สนุกคิดส์กับวิทยาศาสตร์" รร.อนุบาลลำปาง จ.ลำปาง

วันที่ 6-7 กันยายน 2560 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง จัดค่ายวิทยาศาสตร์ให้แก่นักเรียนโรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 445 คน โดยได้เรียนรู้ความรู้ผ่านกิจกรรมบูรณาการกับฐานการเรียนรู้ ประกอบด้วยครอบครัวดวงอาทิตย์ พรานล่าเหยื่อ สิงเล็กๆที่เรียกว่าแมลง และจรวดทะยานฟ้า นักเรียนสนุกสนานและเพลิดเพลินเป็นอย่างมากซึ่งสามารถนำไปใช้ในการเรียนการสอนและในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2560