ศว.นครสวรรค์ ร่วมจัดนิทรรศการให้โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์ โดย ผอ.จันทร์ทิพย์ สินธุวงษานนท์
มอบหมายให้บุคลากรของศูนย์ฯ ร่วมจัดนิทรรศการวิทยาศาสตร์เคลื่อนที่
เรื่องพระบิดาแห่งเทคโนโลยีไทย  การแสดงทางวิทยาศาสตร์ การแข่งขันยิงจรวดขวดน้ำ
และของเล่นวิทยาศาสตร์ ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ "เบญจวิชาการ 2560"  
ของโรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล จ.นครสวรรค์ 
ในวันที่ 21 สิงหาคม 2560 
 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2560