ศว.นครสวรรค์ ร่วมจัดนิทรรศการสัปดาห์วิทย์ฯ ของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา


ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์ โดย ผอ.จันทร์ทิพย์ สินธุวงษานนท์
มอบหมายให้บุคลากรของศูนย์ นางวิภาวี นิธินันทน์ ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ
และนางสาวเกตุุวดี แก้วหะวงษ์ ตำแหน่งนักวิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา
ร่วมจัดนิทรรศการดาราศาสตร์ เรื่อง ยานอวกาศในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 18-22 สิงหาคม 2560
ภายใต้แนวคิด "ดาราศาสตร์ไทย ดาราศาสตร์โลก" เนื่องในโอกาศเตรียมเข้าสู่
ปีแห่งการเฉลิมพระเกียรติ 330 ปี ดาราศาสตร์ไทยในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
ที่ได้ทรงทอดพระเนตรสุริยุปราคาบางส่วน เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2231 และครบรอบ
150 ปี ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ)
 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2560