ศว.นครสวรรค์ จัดกิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ 17-18 ส.ค.60ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์ โดย ผอ.จันทร์ทิพย์ สินธุวงษานนท์
มอบหมายให้บุคลากรของศูนย์ฯ จัดกิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"
ในวันที่ 17-18 สิงหาคม 2560 
ให้กับน้องนักเรียนของเขตอำเภอบรรพตพิสัย  จ.นครสวรรค์  
โดยมีกิจกรรมนิทรรศการฐานการเรียนรู้ที่นำไปจัดให้ความรู้ ดังนี้
1.การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) 2.ความลับของพืช  3.สารเคมีในชีวิตประจำวัน
 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2560