น้องๆโรงเรียนบ้านหนองคล่อ เข้าชมนิทรรศการของ ศว.นครสวรรค์วันที่ 15 สิงหาคม 2560 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์ จัดกิจกรรมชมนิทรรศการ
ให้กับน้องๆ
จากโรงเรียนบ้านหนองคล่อ  จังหวัดกำแพงเพชร  โดยมีกิจกรรมนิทรรศการพืชไร้ดิน
สวนหิน วิทยาศาสตร์พื้นฐาน และนิทรรศการดาราศาสตร์และอวกาศ
การแสดงท้องฟ้าจำลอง
 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2560