ศว.ลำปาง ร่วมเป็นคณะกรรมการคัดเลือกผลงานที่มีกระบวนการ STEM Education

วันที่ 3 กันยายน 2560 อาจารย์กาญจนภัสส์ ทวีกิตติกร ตำแหน่งครูชำนาญการ ตัวแทนศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง ร่วมเป็นคณะกรรมการคัดเลือกผลงานที่มีกระบวนการปฏิบัติงาน ตามกระบวนการ STEM Education ตามโครงการ "เรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21 ด้วยกระวนการ STEM Education วัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อให้นักศึกษาเกิดทักษะการเรียนรู้ 3R x 7C ที่จำเป็นสำหรับการดำเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21 ได้อย่างมีคุณภาพ ซึ่งจัดขึ้น ณ โรงอาหารโรงเรียนเทศบาลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2560