Black Ribbon

ตรวจพื้นที่

นายกฤตชัย  อรุณรัตน์ เลขาธิการ ตรวจตราความเรียบร้อยและความพร้อมของห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชุมารี" อำเภอพระพุทธยาท จังหวัดสระบุรี ก่อนรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสทรงเสด็จฯ เป็นองค์ประธาน ในช่วงบ่ายของวันที่ 4 กันยายน 2560 นี้


 

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันพุธที่ 30 สิงหาคม 2560