รองเลขาธิการ กศน. บรรยายพิเศษ การขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้ปรัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงฯ

pagedfasfrser458

              นางสาวโสมอุษา เลี้ยงถนอม รองเลขาธิการ กศน. เป็นวิทยากรพิเศษใน การประชุมเชิงปฏิบัติการ การขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่ความมั่นคง และการรักษาความมั่นคงสถาบันหลักของชาติ ประจำปี 2561 เรื่อง การขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้ปรัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฏีใหม่ประจำตำบล  สามารถรับชมรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/jumrasnf/videos/2176861272340095/ และ https://www.facebook.com/jumrasnf/videos/2176846075674948/ ณ โรงแรมเดอะเล็ดกาซี่ จังหวัดนนทบุรี

 

 


 

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2560