ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน วัดสระแก้ว จ.สระแก้ว

ด้วยปีพุทธศักราช 2560 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยนำผ้าพระกฐินพระราชทานไปถวาย ณ วัดสระแก้ว ตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ในวันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2560 โดยมีนายกฤตชัย อรุณรัตน์ เลขาธิการ กศน. ในฐานะผู้แทนพระองค์ฯ เป็นผู้อัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทาน ทอดถวาย โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ บุคลากรในสังกัดสำนักงาน กศน. ตลอดจนประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก มีผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคทรัพย์โดยเสด็จพระราชกุศล และร่วมอนุโมทนาในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของสำนักงาน กศน.ในครั้งนี้ รวมทั้งสิ้น 2,042,900 บาท
IMG 3867


 

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2560