Black Ribbon

สัมมนา "มิติการศึกษา พัฒนาพื้นที่พิเศษ เดินหน้าประเทศไทย มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" ณ แอมบาสซาเดอร์ จ.ชลบุรี

เลขาธิการ กศน. ร่วมประชุมสัมมนา "มิติการศึกษา พัฒนาพื้นที่พิเศษ เดินหน้าประเทศไทย มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์  จ.ชลบุรี 24-25 กันยายน 2560 

                      นายกฤตชัย  อรุณรัตน์ เลขาธิการ กศน. เข้าร่วมการประชุมสัมมนา "มิติการศึกษา พัฒนาพื้นที่พิเศษ เดินหน้าประเทศไทย มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" โดยมี พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศึกษาธิการ เป็นประธานเปิด และมีผู้บริหารหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นวิทยากรบรรยายการพัฒนาพื้นที่พิเศษ อาทิ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม-รมว.อุตสาหกรรม-รมช.พาณิชย์-เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ-เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก โดยได้รับเกียรติจาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มอบนโยบายและเป็นประธานปิดการประชุมสัมมนาในครั้งนี้ อ่านเพิ่มเติมได้ที่ http://www.moe.go.th/websm/2017/sep/504.html 

                    ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรี สั่งการให้กระทรวงศึกษาธิการเร่งพัฒนาและยกระดับ กศน. เพราะเชื่อว่าเป็นเครื่องมือลดความเหลื่อมล้ำที่ดีที่สุด เผยรู้สึกโกรธมากเมื่อเห็นข่าวนักเรียนตีกัน ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ปัญหานี้ให้เร็วที่สุด

               ส่วนหนึ่งจากการบรรยายพิเศษของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในการสัมมนา "มิติการศึกษาพัฒนาพื้นที่พิเศษ เดินหน้าประเทศไทย มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" โดยระบุว่าปัญหาศึกษาของไทยอยู่ที่คน และต้องมีการปฏิรูปทั้งหมด ซึ่งรัฐบาลให้ความสำคัญกับอาชีวะ และ กศน. อย่างมาก โดยเฉพาะ กศน. ถือเป็นเครื่องมือของรัฐ ที่ช่วยลดความเหลื่อมล้ำได้เป็นอย่างดี ดังนั้น กระทรวงศึกษาธิการต้องเข้าไปดูแล กศน.ให้มากขึ้น เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงได้ทั่วถึงมากที่สุด  

               พร้อมให้กระทรวงแรงงาน สำรวจและแจ้งตัวเลขตลาดแรงงานให้ชัดเจน ว่ามีความต้องการแรงงานด้านใด เพื่อให้กระทรวงศึกษาธิการ นำข้อมูลประกอบการดำเนินนโยบายผลิตบุคลากรให้สอดรับกับตลาดแรงงาน

# ขอบคุณเรื่องและภาพ จาก คุณบัลลังก์ โรหิตเสถียร สำนักงานรัฐมนตรี ศธ.  

15975


 

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 17 ตุลาคม 2560