Black Ribbon

กศน.ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

       “ กศน.น้อมถวายภักดีมั่นกตัญญุตา มหามาดาแห่งแผ่นดิน”

                  น้ำพระไทยสายพระเนตรปกเกศเกล้าฯ                      คุ้มเรือนเหย้าเย็นร่มห่มสยาม

เอกลักษณ์แห่งชาติประกาศนาม                                                สง่างามโดดเด่นความเป็นไทย

ประวัติศาสตร์ปราชญ์ศิลป์สืบศักดิ์ศรี                                         พระราชเสาวนีย์ชี้ยิ่งใหญ่

มวลพสกนบน้อมพร้อมเพรียงใจ                                                ซาบซึ้งพระหฤทัยเสมอมา

                 จากสำนึกอันใหญ่หลวงของปวงราษฎร์                     วโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา

น้อมฯ ถวายภักดีมั่นกตัญญุตา                                                  พระมหามาดาแห่งแผ่นดิน

ขอพระองค์จงทรงพระเจริญ                                                     ลูกอัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นนิจสิน

โปรดปกปักพิทักษาองค์ราชิน                                                  พระมารดาแห่งแผ่นดินนิรันดร์เทอญ

           

ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ครู บุคลากร สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

268717


 

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันพุธที่ 30 สิงหาคม 2560