Black Ribbon

กศน. ร่วม ยูเนสโก จัดใหญ่..!!! “วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ’60” 8 กันยายน 2560 เมืองทองธานี ชูการรู้หนังสือในโลกยุคดิจิทัล

กศน. ร่วม ยูเนสโก จัดใหญ่..!!! “วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ’60” 8 กันยายน 2560 เมืองทองธานี ชูการรู้หนังสือในโลกยุคดิจิทัล

                        นายกฤตชัย อรุณรัตน์ เลขาธิการ กศน. เปิดเผยว่า ตามที่ องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือ ยูเนสโก (UNESCO) ได้มองเห็นความสำคัญของการรู้หนังสือของประชากรโลก โดยกำหนดให้วันที่ 8 กันยายน ของทุกปีเป็นวันเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาส “วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ” และเชิญชวนให้ประเทศสมาชิกทั่วโลกร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสสำคัญดังกล่าวด้วย สำนักงาน กศน. ในฐานะองค์กรหลักของประเทศไทยที่ทำงานในด้านส่งเสริมการรู้หนังสือของประชาชนมาเป็นระยะเวลายาวนาน และมีกิจกรรมร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสดังกล่าวมาโดยตลอด ปีนี้ สำนักงาน กศน.ได้กำหนดจัดงานวันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ ประจำปี 2560 ขึ้น ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์ บอลรูม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ภายใต้แนวคิดหลัก “Literacy in digital world” ของยูเนสโก    

                   นายกฤตชัย กล่าวต่อไปถึงแนวคิดหลัก “Literacy in digital world” ที่ยูเนสโกได้กำหนดขึ้นเป็นธีมส์หลักในการเฉลิมฉลองวันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ ประจำปี 2560 ว่า ตนมองว่าในยุคที่เทคโนโลยีเจริญสูงสุด สิ่งที่จำเป็นมากกว่าการก้าวให้ทันเทคโนโลยี คือ การสอนให้คนไทยรู้จักคิดวิเคราะห์ให้มากขึ้น รู้เท่าทันเทคโนโลยี และข่าวสารให้มากขึ้น แยกแยะได้ว่าข้อมูลใดเป็นข้อเท็จจริง ข้อมูลใดเป็นข้อมูลลวง มีทักษะในการค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนจะปักใจเชื่อข้อมูลข่าวสารนั้นๆ สิ่งนี้จำเป็นมากในการส่งเสริมการรู้หนังสือในโลกยุคนี้ สำหรับการส่งเสริมการรู้หนังสือในประเทศไทย  ซึ่งในส่วนของสำนักงาน กศน. ขณะนี้กำลังดำเนินการเพื่อขับเคลื่อน “การอ่านออกเขียนได้” คู่ขนานไปกับการส่งเสริมการอ่านที่รุกสู่ชุมชนแบบประชิดติดตัว โดยการสำรวจผู้ไม่รู้หนังสือในทุกชุมชนทั่วประเทศ หาเส้นแบ่งระหว่างกลุ่มเป้าหมายผู้ไม่รู้หนังสือ ซึ่งส่วนใหญ่ เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ ไม่มีสัญชาติไทย และไม่ใช้ภาษาไทยในการสื่อสารในชีวิตประจำวัน นอกจากนี้ ยังมีกลุ่มผู้ลืมหนังสือ ที่เคยได้ศึกษาเรียนรู้มาระยะหนึ่ง เมื่อไม่ได้ใช้ ไม่ได้ฝึกฝน จึงเกิดการลืมหนังสือขึ้น ทั้ง 2 กลุ่มนี้ ต้องใช้วิธีการจัดและส่งเสริมในเรื่องการอ่านออกเขียนได้ที่แตกต่างกันออกไป ต้องมีการวางแผนในการจัดการเรียนการสอน ด้วยวิธีการและกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับบริบทและวิถีชีวิตของกลุ่มเป้าหมาย สอดคล้องกับสภาพทางสังคม เศรษฐกิจ ศาสนา ภาษา และวัฒนธรรม ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงห่วงใยเรื่องนี้มาก ทรงมีพระราชดำรัสฝากให้ สำนักงาน กศน. ช่วยดูแลอย่างเต็มที่ และได้จัดทำโครงการนำร่องการสอนผู้ไม่รู้หนังสือขึ้น ที่ อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ และ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก หลังจากประเมินผลแล้ว จะนำไปขยายผลในทุกพื้นที่ตามบริบทของแต่ละสังคม ในส่วนของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งเป็นเขตเฉพาะกิจ ที่ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม ใช้ภาษามลายูเป็นภาษาหลัก ก็ได้นำหลักสูตรการสอนผู้ไม่รู้หนังสือไปปรับใช้ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของพี่น้องชาวมุสลิม เพื่อให้สามารถสื่อสารภาษาไทยได้ด้วย เพื่อประโยชน์ในการเข้ารับบริการจากทางภาครัฐต่อไปอีกด้วย

                    ในโอกาสวันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ ประจำปี 2560 วันที่ 8 กันยายน ปีนี้ สำนักงาน กศน.ขอเชิญชวนชาวไทยทุกคน ร่วมกันเฉลิมฉลองโอกาสสำคัญดังกล่าว ด้วยการกระตุ้นเตือนคนใกล้ตัวให้มองเห็นความสำคัญของการเรียนรู้ และขอเชิญติดตามรับชมการถ่ายทอดสด กิจกรรมภายในงานเฉลิมฉลองวันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ ประจำปี 2560 ทางสถานีโทรทัศน์ โมเดิร์นไนน์ ทีวี เวลา 10.00 – 11.00 น.

ณัฐมน / ข่าว


 

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันพุธที่ 30 สิงหาคม 2560