Black Ribbon

เปิดนิทรรศการ “เมืองไฟฟ้า (Electric City)”

นายกฤตชัย อรุณรัตน์ เลขาธิการ กศน. พร้อมด้วย นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร รองผู้ว่าการกิจการสังคม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ “เมืองไฟฟ้า (Electric City)” ซึ่งเกิดจากข้อตกลงความร่วมมือในการสร้างนิทรรศการถาวรด้านพลังงานไฟฟ้า เพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้และสร้างประสบการณ์แก่เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ณ บริเวณชั้น 3 อาคารพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (อาคาร 2) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาเอกมัย (ท้องฟ้าจำลอง) กรุงเทพมหานครaa


 

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันพุธที่ 30 สิงหาคม 2560