สำนักงาน กศน.จังหวัด

ลำดับ จังหวัด ที่อยู่ โทรศัพท์ โทรสาร เว็บไซต์หน่วยงาน
1 กรุงเทพฯ 161/10 ซ.อรุณอมรินทร์ 
ถ.อรุณอมรินทร์ 
แขวงบ้านช่างหล่อ 
เขตบางกอกน้อย
กทม.10700

02-866-2830
02-866-2831
02-866-2832
02-866-2833

02-866-2839
02-418-3568
 http://www.nfebkk.com/
2 กระบี่ 95 ถ.ปานุราช
ต.ปากน้ำ
อ.เมือง
จ.กระบี่ 81000
075-611-933 075-612-704  http://krabi.nfe.go.th/
3 กาญจนบุรี 96 ม.1
ต.ท่าล้อ
อ.ท่าม่วง
จ.กาญจนบุรี 71000
034-514-429
034-514-430
034-512-600  http://www.kannfe.org/kannfe/index.php
4 กาฬสินธุ์ 37 ถ.สนามบิน
อ.เมือง
จ.กาฬสินธุ์ 71000
043-812-982 043-812-396 http://kalasin.nfe.go.th/kalasin/ 
5 กำแพงเพชร 139 ม.11
ถ.กำแพงเพชร-สุโขทัย
อ.เมือง
จ.กำแพงเพชร 62000
055-854-835 055-854-832  http://kpp.nfe.go.th/home/
6 ขอนแก่น

174 ม.17
ถ.ดรุณสำราญ อ.เมือง
จ.ขอนแก่น 40000

043-224-973 043-225-242  http://khonkaen.nfe.go.th/khonkaen/
7 จันทบุรี 46 ม.6 ถ.จันทบุรี-สระแก้ว
ต.พลับพลา อ.เมือง
จ.จันทบุรี 22000
039-418-165-6 039-418-167 http://chan.nfe.go.th/chan3/index.php 
8 ฉะเชิงเทรา 283 ต.หน้าเมือง
อ.เมือง
จ.ฉะเชิงเทรา 24000
038-981-622 038-981-620 http://ccs.nfe.go.th/ 
9 ชลบุรี ถ.พระยาสัจจา อ.เมือง
จ.ชลบุรี 20000
038-287-148
038-277-542
038-273-798 http://chon.nfe.go.th/krs/
10 ชัยนาท 1 ม.4 ต.เขาท่าพระ
อ.เมือง
จ.ชัยนาท 17000
056-476-665 056-476-661 http://chainat.nfe.go.th/ 
11 ชัยภูมิ 167 ม.7 ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000
044-811-483
044-812-280
044-821-330 http://chaiyaphum.nfe.go.th/index/ 
12 ชุมพร 227 ม.9 ต.วังไผ่
อ.เมือง
จ.ชุมพร 86190
077-596-626 077-596-625 http://chumphon.nfe.go.th/chumphonnfe/index.php 
13 เชียงราย 421 ม.21 ต.รอบเจียง
อ.เมือง
จ.เชียงราย 57000
053-711-944 053- 717-761 http://cri.nfe.go.th/ 
14 เชียงใหม่ 157 ม.4 ต.ดอนแก้ว
อ.แม่ริน
จ.เชียงใหม่ 50180
053-121-177
053-121-181
053-121-179 http://cmi.nfe.go.th/ 
15 ตราด 347 ม.9 ต.วังกระแจะ
อ.เมือง
จ.ตราด 23000
039-518-091 039-518-092 http://trat.nfe.go.th/trat/ 
16

ตรัง

181 ถ.พัทลุง
ต.ทับเที่ยง
อ.เมือง
จ.ตรัง 92000
075-218-440 075-219-016 http://trang.nfe.go.th/
17 ตาก ถ.พหลโยธิน ต.ระแหง
อ.เมืองตาก
จ.ตาก 63000
055-511-088 055-513-405 http://tak.nfe.go.th/2555/ 
18 นครพนม 284 ถ.กลางเมือง
ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.นครพนม 48000
042-512-311 042-512-361 http://nphanom.nfe.go.th/np/ 
19 นครนายก 3/1 ถ.สุวรรณศร
ต.ท่าช้าง อ.เมือง
จ.นครนายก 26000
037-312-168
037-320-228
037-312-168 http://nakhonnayok.nfe.go.th/nfenayok/index.php 
20 นครปฐม 140 ม.7 ถ.เพชรเกษม
ต.ธรรมศาลา อ.เมือง
จ.นครปฐม 73000
034-395-104 034-395-105
034-305-637
http://nkp.nfe.go.th/page02/index.php 
21 นครราชสีมา 14 ถ.สืบศิริ 
ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.นครราชสีมา 30000
044-243-350
044-251-039
044-258-428 http://202.143.165.163/koratweb/index.php 
22 นครศรีธรรมราช 165 ต.นาสาร
อ.พระพรหม
จ.นครศรีธรรมราช 80000
075-378-507-9 075-378-511 http://202.143.162.194/nakhonsri/
23 นครสวรรค์ 156 ม.1
ต.นครสวรรค์ออก อ.เมือง
จ.นครสวรรค์ 60000
056-255-437 056-255-196 http://nakorns.nfe.go.th/ 
24 นนทบุรี 47 ม.4 ต.เสาธงหิน
อ.บางใหญ่
จ.นนทบุรี 11140
02-926-6810
02-926-6811
02-926-681-2 http://nonthaburi.nfe.go.th/non1/ 
25 นราธิวาส ถ.สุริยะประดิษฐ์ 
ต.บางนาค อ.เมือง
จ.นราธิวาส 96000
073-511-807 072-513-005  http://narathiwat.nfe.go.th/nfenarathiwat/
26 น่าน

84 ถ.สมุนเทวราช 
ต.ในเวียง อ.เมือง 
จ.น่าน 55000

054-710-553 054-771-700 http://202.143.131.220/nan2/ 
27 บุรีรัมย์ 283 ถ.บุรีรัมย์-ประโคนชัย
ต.เสม็ด อ.เมือง
จ.บุรีรัมย์ 31000
044-611-689 044-613-391  http://buriram.nfe.go.th/index/
28 บึงกาฬ 456 ม.1
ถ.บึงกาฬกลาง-บึงสวรรค์
ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ
จ.บึงกาฬ
042-492-733 042-492-733 http://nfe-bk.go.th/ 
29 ปทุมธานี 117 ม.1 ถ.ติวานนท์
ต.บางกะดี อ.เมือง
จ.ปทุมธานี 12000
02-501-2137 02-501-170-5 http://www.muangpathumnfe.ac.th/muangpathum/ 
30 ประจวบคีรีขันธ์ 22 ถ.สวนสน 
ต.เกาะหลัก อ.เมือง 
จ.ประจวบคีรีขันธ์77000
032-611-589 032-611-589  http://prachuap.nfe.go.th/prachuap/
31 ปราจีนบุรี ม.5 ต.เนินหอม
ถ.สุวรรณศร-เขาใหญ่
อ.เมือง 
จ.ปราจีนบุรี 25230
037-482-015 037-482-079 http://prachinburi.nfe.go.th/prachin/index.php 
32 ปัตตานี 191/61 ม.6 ถ.สวนสมเด็จฯ
ต.รูสะมิแล อ.เมือง
จ.ปัตตานี 94000
073-460-097
073-460-098
073-460-094
073-460-098
http://pattani.nfe.go.th/pattani/ 
33 พระนครศรีอยุธยา 115 ม.6 ต.ไผ่ลิง
อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
035-243-033 035-241-987 http://ayutt.nfe.go.th/nt/ 
34 พะเยา 452 ม.11 ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์
ต.ต๋อม อ.เมือง
จ.พะเยา 56000
054-887-065 054-887-067
054-887-068
http://phayao.nfe.go.th/
35 พังงา ถ.เพชรเกษม อ.เมือง
จ.พังงา 82000

076-481-035-6

081-978-3549

076-481-037 http://202.143.162.229/png/ 
36 พัทลุง 555 ถ.ราเมศวร์ 
ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง
จ.พัทลุง 93000
074-612-403 074-613-401  -
37 พิจิตร ถ.คลองคะเชนทร์ อ.เมือง
จ.พิจิตร 66000
056-990-414 056-612-304 http://202.143.163.76/phinfe/ 
38 พิษณุโลก 320 ม.5 ต.หัวรอ
อ.เมือง 
จ.พิษณุโลก 65000
055-322-677 055-322-676 http://202.143.132.210/plk/index.php
39 เพชรบุรี 245 ม.8 ถ.คีรีรัฐยา
ต.ธงชัย อ.เมือง
จ.เพชรบุรี 76000
032-780-349 032-780-348 http://pet.nfe.go.th/
40 เพชรบูรณ์ 325 ถ.สามัคคีชัย 
ต.ในเมือง อ.เมือง 
จ.เพชรบูรณ์ 67000
056-721-532 056-721-536 http://202.143.173.253/phetchabun/index.php 
41 แพร่ 3/6 ถ.ยันตรกิจโกศล
ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.แพร่ 54000
054-511-677 054-522-213  http://phrae.nfe.go.th/
42 ภูเก็ต 33/44 ถ.ดำรง 
ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง
จ.ภูเก็ต 83000
076-221-801 076-223-308
43 มหาสารคาม 127 ถ.ถีนานนท์ 
ต.ตลาด อ.เมือง 
จ.มหาสารคาม 44000
043-721-383 043-722-014  http://sarakham.nfe.go.th/sarakham/
44 มุกดาหาร 30 ถ.พิทักษ์พนมเขต 
อ.เมือง
จ.มุกดาหาร 49000
042-611-551 042-612-293  -
45 แม่ฮ่องสอน 36 ถ.ปางล้อนิคม 
ต.จองคำ อ.เมือง
จ.แม่ฮ่องสอน 58000

053-695-004
053-695-467
053-695-475  http://www.nfemhs.org/
46 ยโสธร 123 ม.11 ต.สำราญ
อ.เมือง จ.ยโสธร 35000
045-586-070 045-586-125 http://yaso.nfe.go.th/yasothon/ 
47 ยะลา 1 ถ.อาคารสงเคราะห์
อ.เมือง
จ.ยะลา 95000
073-212-732 073-247-239 http://yala.nfe.go.th/
48 ร้อยเอ็ด ถ.รัชชูปการ ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
043-511-199 043-513-010
043-514-138
 http://roiet.nfe.go.th/
49 ระนอง 48 ม.1 ต.บางริ้ว 
อ.เมือง
จ.ระนอง 85000
077-821-299 077-812-382  http://ranong.nfe.go.th/joomla/
50 ระยอง 146 ถ.สุขุมวิท
ต.เนินพระ อ.เมือง
จ.ระยอง 21000
038-617-317 038-613-662 http://rayong.nfe.go.th/rayong/index.php 
51 ราชบุรี 112 ม.6 ต.ดอนกระเบื้อง
อ.โพธาราม 
จ.ราชบุรี 70120
032-389-167 032-389-166 http://ratcha.nfe.go.th/ratchaburi_nfe/index.php 
52 ลพบุรี ถ.นารายณ์มหาราช 
ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง 
จ.ลพบุรี

036-413-582


036-413-582ต่อ12

036-422-624

092-257-5474

53 ลำปาง 193 ม.12
ถ.ลำปาง-ห้างฉัตร
ต.บ่อแฮ้ว อ.เมือง 52100
054-218-666 054-224-663 http://lpa.nfe.go.th/nfecenter/index.php 
54 ลำพูน 178 ม.11 ต.ต้นธง
อ.เมือง จ.ลำพูน 51000
053-511-295 053-561-255 http://lpn.nfe.go.th/lpn/
55 เลย 90 ถ.สกลเชียงคาน
ต.กุดป่อง อ.เมือง
จ.เลย 42000
042-812-657 042-812-267  http://loei.nfe.go.th/portal/
56 ศรีสะเกษ 350 ถ.วันลูกเสือ 
ต.หนองครก อ.เมือง
จ.ศรีสะเกษ 33000
045-612-601 045-615-951  http://202.143.172.149/nfessk/
57 สกลนคร 1872/6 ถ.สุขสวัสดิ์
ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง
จ.สกลนคร 47000
042-711-629 042-712-374 http://sakol.nfe.go.th/index.php 
58 สงขลา 2 ถ.รามวิถี ต.บ่อยาง
อ.เมือง
จ.สงขลา 90000
074-311-046
074-312-596
074-312-822
074-323-713  http://sk.nfe.go.th/sknfe/
59 สตูล 168 ม.6 ถ.ยนตรการกำธร
ต.คลองขุด อ.เมือง
จ.สตูล 91000
074-711-449 074-721-413  http://satun.nfe.go.th/satun/
60 สมุทรปราการ 34/1 ถ.สุขุมวิท ต.ปากน้ำ
อ.เมือง
จ.สมุทรปราการ 10270
02-384-4823
02-384-5648
02-384-5649
02-394-0532
02-394-0533
http://www.samutprakan.net/ 
61 สมุทรสงคราม 9 ม.1 ต.ลาดใหญ่
อ.เมือง
จ.สมุทรสงคราม 75000
034-715-485
034-715-901
034-711-443 http://skm.nfe.go.th/ 
62 สมุทรสาคร ถ.พระราม2 ต.ท่าจีน
อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000
034-421-678 034-421-677 http://202.143.153.179/webtp/ 
63 สระบุรี 238/2 ถ.พหลโยธิน 
ต.ปากเพรียว อ.เมือง
จ.สระบุรี 74000

036-221-328
036-211-031
036-230-407
036-313-723
036-221-328
036-211-031
036-230-407
http://sara.nfe.go.th/ 
64 สระแก้ว ถ.สุวรรณศร ต.ท่าเกษม
อ.เมือง จ.สระแก้ว 27000
037-425-436 037-425-437 http://sakaeo.nfe.go.th/sakaeo2/index.php 
65 สิงห์บุรี

115 ม.5 ถ.สิงห์บุรี 
ต.ม่วงหมู่ อ.เมือง
จ.สิงห์บุรี 16000

036-512-170 036-511-988 http://1217010000.korsornor.in.th/ 
66 สุโขทัย 245 ม.2 ต.บ้านกล้วย
อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000
055-651-810 055-651-808  http://sukho.nfe.go.th/index.php
67 สุพรรรบุรี 155 ต.ศาลาขาว อ.เมือง
จ.สุพรรรบุรี 72210
035-599-212
035-599-222
035-599-198 http://suphan.nfe.go.th/suphan/ 
68 สุราษฎร์ธานี 216/21 ถ.อำเภอ
ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง 
จ.สุราษฎร์ธานี 84000
077-284-998 077-273-112  http://surat.nfe.go.th/suratnfe/index.php
69 สุรินทร์ 346 ม.7 ถ.คชสาร 
ต.นอกเมือง อ.เมือง
จ.สุรินทร์ 32001
044-512-700 044-512-959 http://surin.nfe.go.th/ 
70 หนองคาย บริเวณศุนย์ราชการ 
ต.โพธิ์ชัย อ.เมือง
จ.หนองคาย 43000
042-412-000
042-420-355
042-412-694 http://nongkhai.nfe.go.th/nongkhai/ 
71 หนองบัวลำภู บริเวณศุนย์ราชการ 
ต.ลำภู อ.เมือง
จ.หนองบัวลำภู 39000
042-378-543 042-378-542 http://nongbua.nfe.go.th/nongbua/
72 อ่างทอง ต.บางพลับ อ.โพธิ์ทอง
จ.อ่างทอง 14120
035-691-060 035-691-059 http://angthong.nfe.go.th/ 
73 อุดรธานี 17 ถ.ทหาร ต.หมากแข้ง
อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
042-223-461 042-247-178 http://udon.nfe.go.th/udon/index.php 
74 อุตรดิตถ์ 125 ม.3 
ต.ป่าเซ่า อ.เมือง
จ.อุตรดิตถ์ 53000
055-817-724 055-817-721 http://uttraradit.nfe.go.th/th/ 
75 อุทัยธานี ถ.ศรีอุทัย ต.อุทัยใหม่
อ.เมือง จ.อุทัยธานี 61000
056-511-511 056-511-513  -
76 อุบลราชธานี 7 ถ.แจ้งสนิท ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
045-255-001 045-255-320  http://ubon.nfe.go.th/Joomla/
77 อำนาจเจริญ ถ.วรรณกาล ต.บุ๋ง
อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000
045-511-912 045-451-925  http://amnat.nfe.go.th/amnatnfe/

สถาบัน กศน.ภาค

ภาค ที่อยู่ โทรศัพท์ โทรสาร  เว็บไซต์หน่วยงาน
ใต้ 180 ม.5 ถ.สงชลา-นาทวี
ต.เขารูปช้าง อ.เมือง 
จ.สงขลา 90000
074-366071-3 074-336074 http://www2.southnfe.go.th/south/
เหนือ 193 ม.12 บ้านขลางค์ทอง
ต.บ่อแฮ้ว อ.เมือง 
จ.ลำปาง 521000

054-224862
054-222962
254-313170-1

054-221127
054-313172
http://www.northnfe.net/
ตะวันออกเฉียงเหนือ 415 ถ.ชยางกูร 
ต.ในเมือง อ.เมือง 
จ.อุบลราชธานี 34000
045-311511
045-311508
045-313479
045-311508
กลาง 139/2 ม.4 ต.บ้านฆ้อง
อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120
032-232207 032-232208  http://www.crnfe.ac.th/home/index.php
ตะวันออก

ม.9 ถ.หาดแม่รำพึง
ต.ตะพง อ.เมือง
จ.ระยอง 21000

038-655460 038-664054  http://eastern.nfe.go.th/snpo/index.php

                             ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

สถานศึกษา ที่อยู่ โทรศัพท์ โทรสาร เว็บไซต์หน่วยงาน
กาญจนบุรี 12 ม.1 ต.ปากแพรก
อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000
034-602563
034-602629
034-602630
034-602628
034-602629
 http://www.kansci1.com/
ขอนแก่น กท.44-45 ถ.มิตรภาพ
ต.บ้านไผ่ อ.บ้านไผ่ 
จ.ขอนแก่น 40110
043-274154-5 043-274046 http://www.kksci.com/index.php 
ตรัง ม.12 ต.โคกหล่อ
อ.เมือง จ.ตรัง 92000
075-582303 075-582304  http://www.trangsci.com/?module=index
พระนครศรีอยุธยา 115 ม.6 ถ.โรจนนะ 
ต.ไผ่ลิง
อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
035-322485 035-322484  -
นครราชสีมา กม.208 ถ.มิตรภาพ-หนองขาม
ต.มิตรภาพ อ.สีคิ้ว
จ.นครราชสีมา 30140
044-416985 044-416983 http://www.koratsci.net/ 
นครศรีธรรมราช ม.3 ต.บ้านเกาะ
อ.พรหมคีรี
จ.นครศรีธรรมราช 80320
075-396363 075-396364 http://www.nakhonsci.com/lang/th 
นครสวรรค์ หน้าค่ายจิรประวัติ 
ต.นครสวรรค์ออก
อ.เมือง 
จ.นครสวรรค์ 60000
056-256522 056-256523  http://www.nwsci.go.th/
ลำปาง

193 ม.12 ต.บ่อแฮ้ว
อ.เมือง จ.ลำปาง 52100

054-230855 054-2308557 http://lpsci.nfe.go.th/lpsci/index.php 
สระแก้ว 597/49 ถ.สุวรรณศร 
อ.เมือง จ.สระแก้ว 27000
037-425427 037-425384  http://sakaeosci.com/
สมุทรสาคร 28/44 ม.1 
ถ.เจษฎา-โคกขาม
ต.โคกขาม อ.เมือง
จ.สมุทรสาคร 74000
034-452122
034-452126-7

034-452122
034-452126-7 
ต่อ 102

 http://www.scissk.com/

ยะลา

1/29 ถ.อาคารสงเคราะห์
ต.สะเตง อ.เมือง
จ.ยะลา 95000
073-214920
073-215292
073-216755  http://yalasci.com/
อุบลราชธานี 415 ถ.ชยางกูร อ.เมือง
จ.อุบลราชธานี 34000
045-311714
045-311879
045-315365  http://www.ubonsci.com/
ศูนย์วิทยาศาสตร์และ
วัฒนาธรรมเพื่อการศึกษา
ร้อยเอ็ด
32 ม.2 ต.บ้านนิเวศน์
อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 45170
043-569340 043-569174 http://roietsci.com/ 
พิษณุโลก 20 หมู่ 5 ถนนพิษณุโลก - เต็งหนาม ตำบลหัวรอ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000  0-5532-2802  0-5532-2802 http://202.143.165.163/plk_sci/index.php?name=knowledge2
นครพนม ตำบลหนองญาติ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 48000     http://science-nkp.blogspot.com/ 
นราธิวาส        https://www.facebook.com/narathiwatsci

                          
                           ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดน

สถานศึกษา ที่อยู่ โทรศัพท์ โทรสาร เว็บไซต์หน่วยงาน
ศูนย์ฝึกวิชาชีพ
จังหวัดกาญจนบุรี
"สามสงฆ์ทรงพระคุณ"
88 ม.1 ต.ปากแพรก 
อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000
034-602620 034-602621  -
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพ
เกษตรกรรมวัดญาณ
สังวรารามวรมหาวิหาร
อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ
33 ม.11 ต.ห้วยใหญ่
อ.บางละมุง 
จ.ชลบุรี 20260
038-343608
038-343609
038-343610 http://www.itrmu.net/web/09rs1/show-webcontent.php?cat_id=1&mid=1
ชุมพร 120/2 ม. 10 ต.หาดพันไกร
อ.เมือง จ.ชุมพร 86190

077-510716

077-640623 https://www.facebook.com/profile.php?id=100008006673294
เชียงราย 1 ม.6 ต.เวียง อ.เชียงแสน
จ.เขียงราย 57150
053-650995
053-650996
053-650995 https://www.facebook.com/crvtdc 
ปัตตานี 62 ม.1 ต.บ่อทอง 
อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 94170
073-357323 073-357324  -
มุกดาหาร 69 ม.9 ต.บางทรายใหญ่
อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000
042-661087-8 042-661087 https://www.facebook.com/mukdahan.v 
สระแก้ว ถ.สุวรรณศร ต.ท่าเกษม
อ.เมือง จ.สระแก้ว 27000
037-425378 037-425380 https://www.facebook.com/ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนสระแก้ว-396057137215986/ 
สุรินทร์

ถ.สุรินทร์-ช่องจอม ต.กาบเชิง
อ.กาบเชิง 
จ.สุรินทร์ 32210

044-559205 044-559159  -
อุตรดิตถ์ 102/3 ต.หาดสองแคว
อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ 53140 
055-496005 055-496005  http://www.vocatnfe-utt.net/

 

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2560